Francuzi postanowili zobaczyć ile razy uda im się pożonglować wzajemnie piłkę barkiem ;)