reklama

Patijm Kasami mega gol!

Patijm Kasami mega gol!
reklama

Szczęsny o "Lewym"

Szczęsny o

Też potrafi zagrać raboną

Też potrafi zagrać raboną

To nasza religia

To nasza religia
reklama

Moyes zmienił pracę

Moyes zmienił pracę

Jordi Alba bez prawka

Jordi Alba bez prawka

Doliczony czas

Doliczony czas
reklama