Czy tutaj należała się "jedenastka"? Jak sądzicie?