Prezesa nie ma ale jest Vice prezes ... :D "Rada Nadzorcza Ruchu Chorzów podjęła decyzję, że nowym Wiceprezesem Ruchu Chorzów został Marcin Waszczuk. Równocześnie poinformowano, że Jan Chrapek złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu ze skutkiem na koniec dnia 8 lipca 2019 roku. "