Filmik z 26 lutego 2021 roku. Dzisiaj chyba warto go przypomnieć.