Powitanie ''Poldiego'' godne legendy futbolu! Jest moc!