Czekamy na to, by Leo podpisał nową umowę i mógł wrócić do drużyny. Mam nadzieję, że jest do tego przekonany.