Frustrujący rezultat. Teraz czas na odpoczynek i skupienie się na czwartku.