Czuję wsparcie. Jestem bardzo wspierany przez moich piłkarzy. Czy klub też mnie wspiera? Tego nie wiem...