Najpierw zapowiedzieli swój bezsensowny pomysł w środku pandemii. Teraz słyszymy, że chcą reaktywować Superligę w trakcie wojny. Oni muszą żyć w równoległej rzeczywistości.