Mam dla wszystkich bardzo dobre informacje sprzed kilku minut. Potwierdzone: w 23-osobowej kadrze na mecz ze Szwecją są Piątek i Żurkowski.