Czyli jak rozpocząć w kozacki sposób mecz! Za tym stoi prawdziwy geniusz taktyczny. To musiało wypalić! :)